Česky

English

Deutsch
PARTNERmb s.r.o. slogan

Technologie

Výrobky monitorují prováděné technologie - dokladují postup práce a její kvalitu, objem provedených výkonů.

Zařízení TRACK

Obsluha zařízení je unifikovaná, mezi jednotlivými technologiemi není v obsluze podstatných rozdílů, a tak je možné, aby pracovníci přecházeli snadno z jednoho pracoviště na druhé.

Zařízení TRACK je vybaveno programy dnes pro 19 technologií a nebo jejich variant a je možné toto zařízení jeden den používat pro jednu technologii a druhý den pro technologii jinou. Současně konsrukce zařízení a softwarové vybavení umožňují přípravu zakázkových aplikací.

Software se skládá vždy z části sledující prováděnou technologii a z části, která umožňuje konfortně nastavit chování zařízení, parametry použitých čidel, parametry měřicích kanálů a také poskytuje cenné informace při servisu zařízení.

Zařízení MONITORINGmb

Zařízení MONITORINGmb se sestavuje vždy podle aktuálních požadavků zákazníka.

Zařízení se používá většinou pro speciální měření a regulace tam, kde je vyžadovaná velká obrazovka. Používají se zde stejné periferie ( záznam dat, tisk na tiskárně, Internet ...) jako u zařízení Track.